Thêm giỏ hàng
Bạn cần đăng nhập
Thêm yêu thích
Đã có trong yêu thích
Thay đổi thành công
Thêm so sánh
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3sp
Tệp tin không hợp lệ
Rate thanh cong

[Video] Triển lãm Quốc tế Vietnam ICT Comm


Triển lãm Quốc tế Vietnam ICT Comm và Telefilm do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì và bảo trợ, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, phối hợp cùng Công ty cổ phần ADPEX, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo VCIC, Hiệp hội Internet Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam, Hội Truyền thông Số Việt Nam tổ chức đây là sự kiện thường niên thu hút được sự
quan tâm của đông đảo các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Nguồn Adpex